"Baltic Engineers“ kommer att verka efter internationella standarder för ledningssystem

Ingenjörsfirma Baltic Engineers arbetar med projektering och rådgivning och har etablerat standarder för tre ledningssystem som gör det möjligt för bolaget att erbjuda högsta kvalitet i enlighet med internationella normer.

Införandet av standarder för kvalitetsledning (ISO 9001), miljöledningssystem (ISO 14001) och arbetsmiljö -och säkerhetshantering (OHSAS 18001) ökar företagets konkurrenskraft, produktivitet och arbetseffektivitet. Förändringarna möjliggör också en bättre anpassning gentemot kundernas behov.

"Vi har nått en nivå i företagets utveckling som kräver standardisering och certifiering enligt internationella ledningsstandarder för att garantera en genomgående hög kvalitet på våra tjänster, och för att säkerställa en trivsam arbetsmiljö för att fortsätta utvecklas" - säger VD Darius Kvedaras på Baltic Engineers AB.

Vd:n betonar att detta kommer att ändra de gamla inarbetade styrningsstereotyperna i bolaget Baltic Engineers och sätter fokus på nya resultatindikatorer samt på ett nytt system för intern kvalitetskontroll. Baltic Engineers kunder kommer snart att inse fördelarna med det integrerade ledningssystemet. Genom förbättrad arbetskvalité kommer kunderna att få mer förtroende för företaget, som arbetar inom teknisk rådgivning, byggledning, projektering och fysisk planering.

Ingenjörsfirman har under ett antal år arbetat enligt principen „för en hållbar utveckling“ och därför kommer projektering av den nya miljöledningsstandarden avsevärt att stärka bolagets ställning på marknaden och ge ytterligare verktyg för utveckling av projekt för hållbar utveckling i Litauen och utomlands.

D. Kvedaras tvivlar inte att det nya ledningssystemet för arbetsmiljö- och säkerhetshantering gynnar de anställda på Baltic Engineers, som kommer att känna mer välbefinnande och en tydlig förståelse för sin roll och sitt bidrag till företaget. Detta kommer att stärka de anställdas motivation och lojalitet, och förbättra samspelet mellan bolagets interna processer och dess aktörer.

Etableringsprojektet av det omfattande och integrerade ledningssystemets finansierades till viss del med 18 000 litas som EU-medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden enligt åtgärden ProcesasLt.

© E-sprendimas: RZidea.lt