Baltic Engineers Nyheter

IKEA

IKEA anförtror sitt projekt i Riga till litauiska ingenjörer

16. Mars 2017

I maj börjar den svenska möbelgiganten IKEA byggandet av sitt andra varuhus i Baltikum, och åter igen har man valt det litauiska projekterings- och byggkonsultföretaget Baltic Engineers för att utforma det tekniska byggprojektet. Svenskarna har samarbetat framgångsrikt med företaget för 4 år sedan, när ett motsvarande projekt blev utfört i Vilnius. Baltic Engineers är den enda partner från Litauen som har valts att arbeta på IKEAs projekt i Lettland med ett värde på 60 miljoner euro.

IKEA anförtror sitt projekt i Riga till litauiska ingenjörer

16. Mars 2017


I maj börjar den svenska möbelgiganten IKEA byggandet av sitt andra varuhus i Baltikum, och åter igen har man valt det litauiska projekterings- och byggkonsultföretaget Baltic Engineers för att utforma det tekniska byggprojektet. Svenskarna har samarbetat framgångsrikt med företaget för 4 år sedan, när ett motsvarande projekt blev utfört i Vilnius. Baltic Engineers är den enda partner från Litauen som har valts att arbeta på IKEAs projekt i Lettland med ett värde på 60 miljoner euro.

I maj, så snart Baltic Engineers blir klara med projekteringen och får bygglov, ska byggandet av det nya IKEA-varuhuset på 34.500 kvadratmeter påbörjas i Stopiņi kommun precis utanför huvudstaden i Lettland. Byggandet av varuhuset och kringliggande infrastruktur utgör totalt en investeringsportfölj på ca. 80 miljoner euro. Med tanke på erfarenheten från Vilnius, ska man anlägga 1300 parkeringsplatser tillsammans med fyra mellansnabba laddningsstationer för elbilar, och i själva varuhuset hittar besökarna en restaurang med 450 sittplatser. Byggandet beräknas vara färdigställt i augusti 2018. IKEA ska skapa 400 nya arbetsplatser på varuhuset, och ytterligare 300 olika specialister ska jobba på bygget.

Kolbeinn Kolbeinsson, projektledaren för IKEA-projektet i Riga, som representerar det isländska Hof IKEA, hävdar att det inte var någon slump att Baltic Engineers fick inbjudan till att arbeta med projektet.

«När vi höll på att välja ett projekteringsteam, lade vi märke på den positiva erfarenheten från Vilnius-projektet som IKEA gav högsta betyg. Vi minns med stor belåtenhet arbetet utfört av Baltic Engineers, och därför bjöd vi in dem till Riga-projektet utan några tvivel» sa K. Kolbeinsson.

Specialister från Baltic Engineers planerar att tillämpa ett antal nya tekniska och teknologiska lösningar: Det blir energi från omgivningen som ska användas för uppvärmning og kylning av byggnaden, och på taket ska man montera solfångare för uppvärmning av varmvatten. Alla byggnadens system ska samordnas med hjälp av ett digitalt styrsystem som ska använda energin på det effektivaste sättet, utan att förlora i bekvämlighet.

När IKEA-byggnaden i Lettland projekterades, gjorde man en dynamisk modellering – detta är en mycket noggrann digital metod som används för att beräkna på förhand hur mycket energi byggnaden kommer att forbruka varje dag under ett helt år. En digital byggnadsmodell placeras i en virtuell miljö som simulerar meteorologiska förhållanden i verkligheten. Det antecknas hur byggnaden «beter sig» och mätningar av energiförbrukning på olika ställen i byggnaden skrivs ner. Teknologin gör processen flera gånger snabbare så at det tar én vecka att utföra den och man behöver inte vänta i ett helt år. Dynamisk modellering sparar väldigt mycket pengar för byggnadsutvecklare när den verkliga byggnaden ska byggas.

Enligt Darius Kvedaras, verkställande direktör i Baltic Engineers, är en av säregenheterna med IKEA-byggnaden i Riga att den projekterades av ett gemensamt lag med specialister från Litauen, Island och Lettland, och att de använde BIM (Building Information Modelling), ett 3D-modelleringsprogram som ger möjlighet att skapa en modell i en virtuell miljö där verklig drift av byggnaden imiteras.

«BIM ger oss en unik möjlighet till att projektera byggnaden med extrem noggrannhet, ta hänsyn till meteorologiska och geologiska förhållanden i ett bestämt område och driften av byggnaden. Genom att undersöka hur byggnaden fungerar i en virtuell miljö, undviker vi projekteringsfel som förekommer ibland och kan hindra byggandet eller öka driftskostnader», sa D. Kvedaras.

Det strävas efter en hållbar och miljövänlig byggnad. För att åstadkomma detta utförs det en preliminär bedömning av projektet enligt BREEAM – ett internationellt erkänt verktyg för värdering av miljöprestanda. Till exempel, så planerar man att plantera träd och buskar på parkeringsplatsen och bevattna dem med regnvatten som samlas från byggnadens tak och hela tomten.

Nu håller man på med projekteringsarbete och förbereder för att lägga fram den dokumentation som krävs för att få bygglov. Godkända arkitektoniska utformningar för IKEA-varuhus både i Lettland och i Litauen är gjorda av samma isländska arkitektföretag, Arkis architects. Projektutvecklare valde de isländska arkitekterna på grund av deras särskilda förmåga att kombinera dagens teknologi med uttrycksfullhet av modern arkitektur.

Visualisering av IKEA-projektet i Riga.

Visualisering av IKEA-projektet i Riga.

Strategisk miljökonsekvensbedömning (MKB) av «Korrigering av lösningar i detaljplan för tomten på Pylimo gata 17 (Registreringsnummer 2180)»

21. juni 2016

Vi meddelar om att man har fattat beslut om strategisk miljökonsekvensbedömning av «Korrigering av lösningar i detaljplan för tomten på Pylimo gata 17 (Registreringsnummer 2180)».

Strategisk miljökonsekvensbedömning (MKB) av «Korrigering av lösningar i detaljplan för tomten på Pylimo gata 17 (Registreringsnummer 2180)»

21. juni 2016


Vi meddelar om att man har fattat beslut om strategisk miljökonsekvensbedömning av «Korrigering av lösningar i detaljplan för tomten på Pylimo gata 17 (Registreringsnummer 2180)».

Plannamn: Korrigering av lösningar i detaljplan för tomten på Pylimo gata 17 (Registreringsnummer 2180).

Basis för planen: 2016-02-29 order nr. A30-613 från biträdande administrationschef i Vilnius kommun «Angående tillstånd att inleda korrigering av lösningar i detaljplan för tomten på Pylimo gata 17», 2016-03-31 Avtalsnr. A72-614/16(3.1.36-TD2) om påbörjan av processen for markplanering.

Planens mål, uppgifter och planerade aktiviteter: Att korrigera lösningar i detaljplan för tomten på Pylimo gata 17 (Registreringsnummer 2180) i enlighet med avtalet om påbörjan av processen för markplanering, vid att ändra markens användningstyp som bestämts i detaljplanen från flerbostadshus till publik användning, och vid att bestämma vilka tomtanvändningsregler som skall till för att anpassa planerad utbyggnad av området till lösningar i områdesbestämmelser i Vilnius stadsplan och med hänsyn till befintliga projektförslag.

Planering anordnas av: Administrationschef i Vilnius kommun, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius. Tel. +370 5 211 2616, fax +370 5 211 2222, e-post savivaldybe@vilnius.lt, webbsida www.vilnius.lt.

Planering initieras av: MMC projektai UAB, Jogailos g. 9, 01116 Vilnius, tel. +370 5 261 9470.

Planering utförs av: Baltic Engineers UAB Savanorių pr. 28, 03116 Vilnius. Tel. +370 5 233 4112, fax +370 5 231 0258, e-post info@balticengineers.com, webbsida www.balticengineers.com.

Beslut: Planeringsanordnare har bedömt MKB bedömarnas slutsatser angående MKB-kandidatdokumentet till detaljplanen som skall korrigeras, och har i enlighet med rutiner i gällande lagar och förordningar beslutat att miljökonsekvensbedömningen inte skall utföras; Detta fastställdes 2016-06-17 i brev nr. A51-47175/16(2.15.1.21-MP2).

Bedömare som bedömde MKB-kandidatdokumentet: Statens tillsyn av skyddade områden vid Miljödepartementet, Vilnius avdelning av Kulturarvsdirektoratet vid Kulturdepartementet, Vilnius avdelning av Den nationella folkhälsomyndigheten vid Hälsodepartementet, Miljöskyddsdirektoratet, Avdelning for stadsdrift och miljöskydd vid Närings- och transportdepartementet under Vilnius kommunadministration.

Rutin för förslag: Hos planeringsanordnaren, på adressen som angivits ovan, kan man ta del av MKB-kandidatdokumentationen och motiven bakom beslutet om att inte utföra MKB, samt ge skriftliga kommentarer og motiverade förslag gällande detta beslutet under 10 arbetsdagar efter denna annonsens publiceringsdag. Man kan också skicka kommentarer och motiverade förslag via informationssystemet för utformning av markplaneringsdokument (www.tpdris.lt, kortnummer till markplaneringsdokumentet K-VT-13-16-81).

Observera att det, på grund av tekniska förhinder, inte går att använda detta informationssystemet för kungörandet av information om beslutet, MKB-kandidatdokumentationen och motiven till varför man beslöt att inte utföra MKB. Därför erbjuder vi att ta del av denna information på planeringsanordnarens webbsida www.balticengineers.com.

1. Beslut angående MKB-kandidatur
2. Bedömares slutsatser
3. Attest på MKB-bedömares värdering
4. MKB-kandidatdokument

Balsiai köpcentrumprojekt ska värderas enligt BREEAM

Januari 2016

Projektet för ett konceptuellt utformat köpcentrum i huvudstadens Balsiaiområde som sattes igång av ett fastighetsutvecklings- och förvaltningsföretag Baltisches Haus, ska bli den första handelsbyggnaden som redan under den första fasen söker att uppnå ett högt betyg enligt den internationellt erkända BREEAM-standarden för värdering av miljövänlighet.

Balsiai köpcentrumprojekt ska värderas enligt BREEAM

Januari 2016


Projektet för ett konceptuellt utformat köpcentrum i huvudstadens Balsiaiområde som sattes igång av ett fastighetsutvecklings- och förvaltningsföretag Baltisches Haus, ska bli den första handelsbyggnaden som redan under den första fasen söker att uppnå ett högt betyg enligt den internationellt erkända BREEAM-standarden för värdering av miljövänlighet.

BREEAM-huvudkontoret i Storbritannien meddelar att de har registrerat att detta kommande framtidens köpcenter uppfyller de obligatoriska kriterierna för hållbart byggande. Byggprojektet fick rätt till att söka ett högt betyg, dvs. «Mycket bra», på en femgradig skala.

«Genom att projektera ett framtidens köpcentrum vill vi testa metoder och teknologier för hållbart byggande i verkligheten, och visa att också en handelsbyggnad kan vara miljövänlig», säger Saulius Buteliauskas, verkställande direktör i Baltisches Haus.

I början av hösten borde slutliga slutsatser och ett tillfälligt BREEAM-certifikat nå Litauen. Senare, efter att projektet är klart, kommer BREEAM-experterna till att lägga fram den slutliga värderingen av den verkliga byggnaden.

«Det mest avancerade miljöcertifieringsverktyget BREEAM kommer att ge oss möjligheten till att fastställa inte bara den tekniska kvaliteten av byggnaden, men också hur mysigt och komfortabelt besökare och affäranställda kommer att uppleva det inne i byggnaden», säger verkställande direktör i Baltic Engineers UAB, företaget som har utformat det tekniska byggprojektet.

BREEAM är den populäraste miljövärderingsstandarden och det populäraste certifieringsverktyget i världen; Enligt BREEAM, värderas byggnaderna efter 48 olika kriterier. Bland dessa kriterier finner man energieffektivitet, hälsa och innemiljö, förorening, avfallshantering, mark och ekologi, ledning och styrning, och material.

Under utformningen av framtidens köpcentrum ska man använda de modernaste teknologierna för projektering, bygg och förnybar energi. Man kommer att ta stor hänsyn till infrastruktur, ekologi och närliggande Verkiai regionpark. Inredning av en cykelverkstad med självbetjäning och anläggande av ett grönt tak är bara några få exempel på teknologier som man planerar att tillämpa.

Baltic Engineers kontrollansvariga för byggåtgärder på Mega köpcentrum i Kaunas

Augusti 2015

Företaget Baltic Engineers utför teknisk kontroll av ett utbyggnadsprojekt på Mega köpcentrum, och konsulterar uppdragsgivaren (projektutvecklaren). Planen är att utvidga köpcentrets befintliga areal – byggnaden ska byggas ut med kommersiella lokaler på 32 000 m² och ett överjordiskt flervånings parkeringshus på 26 000 m². Dessutom tänker man utforma utomhusarealen, inrätta nya parkeringsplatser, förnya befintliga parkeringsplatser och inkörningsvägar samt utföra andra uppgifter.

Baltic Engineers kontrollansvariga för byggåtgärder på Mega köpcentrum i Kaunas

Augusti 2015


Företaget Baltic Engineers utför teknisk kontroll av ett utbyggnadsprojekt på Mega köpcentrum, och konsulterar uppdragsgivaren (projektutvecklaren). Planen är att utvidga köpcentrets befintliga areal – byggnaden ska byggas ut med kommersiella lokaler på 32 000 m² och ett överjordiskt flervånings parkeringshus på 26 000 m². Dessutom tänker man utforma utomhusarealen, inrätta nya parkeringsplatser, förnya befintliga parkeringsplatser och inkörningsvägar samt utföra andra uppgifter.

Investeringsföretaget Baltic Shopping Centers AB ska investera ca. 45 miljoner euro i projektet. Projektet förväntas färdigställt i 2016. Efter att projektet är färdigt ska Mega bli det största köpcentret i mellersta Litauen.

Tidigare sjukhus ersättes med en park för kreativa industrier

Augusti 2015

Vilnius centrum för konst och teknologi ska upprätta en ny teknopark för kreativa industrier på Antakalnio gata i Vilnius, på ett ställe där det tidigare var Sapiegos sjukhus. Baltic Engineers medverkar också på projektet – de ska utföra projektering och kontroll av byggåtgärder. Den nya teknoparken ska bli ett gemensamt utrymme för arbete, kommunikation och utbildning till alla företag som etablerar sig i parken. Man planerar att inrätta viloplatser, konferens- och motionsanläggning i parken.

Tidigare sjukhus ersättes med en park för kreativa industrier

Augusti 2015


Vilnius centrum för konst och teknologi ska upprätta en ny teknopark för kreativa industrier på Antakalnio gata i Vilnius, på ett ställe där det tidigare var Sapiegos sjukhus. Baltic Engineers medverkar också på projektet – de ska utföra projektering och kontroll av byggåtgärder. Den nya teknoparken ska bli ett gemensamt utrymme för arbete, kommunikation och utbildning till alla företag som etablerar sig i parken. Man planerar att inrätta viloplatser, konferens- och motionsanläggning i parken.

En ny kontrollcentral för flygtrafikledningstjänst ska byggas i huvudstaden

17. mars 2015

Byggkonsult- och projektförvaltningsföretaget Baltic Engineers ska utforma ett byggprojekt för Regionala flygledningscentralen. Med hjälp av den nya fastigheten kommer man kunna kontrollera ett mycket större territorium än vad befintliga kontrollcentralens kapacitet tillåter. Den nya centralen ska bli en av de modernaste flygledningscentralerna i Europa och ska uppfylla de högsta kraven på energieffektivitet. Uppdragsgivarna planerar att investera över 8,6 miljoner euro i byggandet av centralen.

En ny kontrollcentral för flygtrafikledningstjänst ska byggas i huvudstaden

17. mars 2015


Byggkonsult- och projektförvaltningsföretaget Baltic Engineers ska utforma ett byggprojekt för Regionala flygledningscentralen. Med hjälp av den nya fastigheten kommer man kunna kontrollera ett mycket större territorium än vad befintliga kontrollcentralens kapacitet tillåter. Den nya centralen ska bli en av de modernaste flygledningscentralerna i Europa och ska uppfylla de högsta kraven på energieffektivitet. Uppdragsgivarna planerar att investera över 8,6 miljoner euro i byggandet av centralen.

Tillsammans med THG Arkitektar och statliga företaget Isavia från Island har Baltic Engineers UAB vunnit anbudstävlingen för projektering av en byggnadskomplex till Regionala flygtrafikledningstjänsten på 8000 m2; anbudet anordnades av statliga företaget Oro navigacija. Detta här ska bli en av de mest energibesparande offentliga byggnaderna i Litauen, och under projekteringen har man som förmål att uppnå den högsta energieffektivitetsklassen A. Den nya och större kontrollcentralen ska byggas lite längre bort från Vilnius flygplats och förväntas färdig hösten 2016. Byggnaden ska utrustas med ny IT-teknologi som ger möjligheten att styra flygningar på flera tusen kilometers avstånd.

«Vårt huvudsyfte i projektet är att försäkra att flygledningscentralen uppfyller EU:s säkerhets- och tillförlitlighetskrav. Det är också viktigt att ta hänsyn till moderna tendenser som råder idag – vi vill reducera driftskostnader, och därför ska komplexet byggas lite längre bort från flygplatsen och stadscentrum», säger Darius Kvedaras, verkställande direktör i Baltic Engineers UAB.

Komplexet projekteras med hjälp av den mest avancerade programvaran för byggnadsinformationsmodellering BIM (Building Information Modelling) samt BIM-standarder för projektförvaltning. Enligt D. Kvedaras, när man använder denna moderna förvaltningsmetodiken, är det både projektkvalitet, tidsfrister för arbete, ressurser og byggbudget som kontrolleras under varje fas. Senare även byggprocessen, underhåll och drift av byggnaden kan kontrolleras med hjälp av BIM.

«Vi glädjar oss över att uppdragsgivaren deltar aktivt i projekteringsprocessen och använder både tid och pengar på att lära upp personalet som, när projektet är färdigt, ska kunna ta över BIM projektförvaltningsmetodiken och använda den för byggnadsunderhåll och drift», påstår verkställande direktören i Baltic Engineers.

Det nya byggnadskomplexet ska bli hem inte bara till Regionala flygledningen, men också till statliga företaget Oro navigacijas administration. Dessutom ska man bygga ett par sido- och tekniska byggnader som är nödvändiga till centralens verksamhet.

Byggnadernas placering väljas på ett sådant sätt som gör att annställda ska kunna se så mycket grönska som möjligt genom fönstrarna, medan alla hörn i gångarna ska kunna få naturligt ljus. På grund av speciella funktions- och säkerhetskrav ska väggarna vara platsgjutna i armerad betong. Man planerar att använda värmepumpar för uppvärmning och kylning av byggnaderna.

Med tanke på säkerhet kommer alla IT- och energiförsörjningssystem att dubleras. Ifall energiförsörjningen bryts kan man, enligt planen, fortsätta att utföra flygtrafikledningstjänster i obegränsad tid. Skulle en stor brand uppstå, så kunde man fortsätta att kontrollera flygningar i ytterligare en timme, dvs. tills kontrollfunktioner övertas av andra flygledningscentraler.

Baltic Engineers utarbetar programmet till miljökonsekvensbedömning av en avfallsförbränningsanläggning i Kaunas

9. mars 2015

Baltic Engineers UAB och RAZ SPV22 UAB, Danpower Baltic koncern, har ingått ett avtal som förpliktar Baltic Engineers att utföra en miljökonsekvensbedömning av planerad näringsverksamhet, dvs. utarbeta ett program till miljökonsekvensbedömning av «Energiproduktion från förnybara källor i Kaunas» och en rapport om detta, och senare, när dokumentationen är klar, att diskutera den med allmänheten, samordna den med institutioner som värderar miljöpåverkning, och framlägga den färdiga dokumentationen till Miljöskyddsdirektoratets värdering och godkännande.

Baltic Engineers utarbetar programmet till miljökonsekvensbedömning av en avfallsförbränningsanläggning i Kaunas

9. mars 2015


Baltic Engineers UAB och RAZ SPV22 UAB, Danpower Baltic koncern, har ingått ett avtal som förpliktar Baltic Engineers att utföra en miljökonsekvensbedömning av planerad näringsverksamhet, dvs. utarbeta ett program till miljökonsekvensbedömning av «Energiproduktion från förnybara källor i Kaunas» och en rapport om detta, och senare, när dokumentationen är klar, att diskutera den med allmänheten, samordna den med institutioner som värderar miljöpåverkning, och framlägga den färdiga dokumentationen till Miljöskyddsdirektoratets värdering och godkännande.

Samarbetet med Gediminas Tekniska Universitet i Vilnius (VGTU)

Den 11 oktober 2013

Den 4 oktober tecknade Baltic Engineers AB och Gediminas Tekniska Universitet i Vilnius ett samarbetsavtal. Avtalet fokuserar på bilaterala insatser för att utbilda fler civilingenjörer med hög kompetens inom ingenjörsvetenskapliga ämnen, dem har Litauen brist på idag.

Samarbetet med Gediminas Tekniska Universitet i Vilnius (VGTU)

28 октября 2013 г.


VD Darius Kvedaras på Baltic Engineers och rektorn på VGTU Dr. Alfonsas Daniūnas har undertecknat ett samarbetsavtal.

Den 4 oktober tecknade Baltic Engineers AB och Gediminas Tekniska Universitet i Vilnius ett samarbetsavtal. Avtalet fokuserar på bilaterala insatser för att utbilda fler civilingenjörer med hög kompetens inom ingenjörsvetenskapliga ämnen, dem har Litauen brist på idag.

På uppdrag av Baltic Engineers har Synopticom utfört en undersökning om skolelevers val att studera teknik och ingenjörsvetenskap där 27 procent av respondenterna på gymnasienivå var intresserade av dessa studier. Resultaten av inträdesproven visade dock att endast 14 procent av ungdomarna valde att studera ämnet. Elevernas val påverkas av det faktum att de efter dessa studier inte vet vad de kan arbeta med. De tycker dessutom att det är svårt och tråkigt att studera naturvetenskapliga ämnen och att det inte är prestigefyllt. Detta ledde till att Baltic Engineers började leta efter olika sätt och möjligheter att förändra situationen till förmån för ingenjörsstudier i framtiden.

"Brist på arbetskraft med civilingenjörskompetens är ett problem som inte bara påverkar universiteten utan också en mängd företag. I samarbete med VGTU kan vi utveckla gemensamma projekt och främja ingenjörsutbildningen tillsammans" - säger VD D. Kvedaras på Baltic Engineers.

VGTU rektorn Dr. Alfonsas Daniūnas påpekar att universitetet alltid välkomnar möjligheter att samarbeta med specialister och praktiker från näringslivet vilket bidrar till en förbättring av utbildningen och inlärningsprocessen utifrån marknadens behov.

Enligt avtalet har VGTU åtagit sig att utarbeta studieprogram för vidareutbildning av bolagets branschfolk. Stödja bolaget med nya specialister och att hjälpa till att samordna möten mellan studenter och företaget. Vid utformande av nya studieprogram och temaval vid diplomarbeten lovade Universitetet att ta de ämnen i beaktande som Baltic Engineers föreslår.

I sin tur kommer Baltic Engineers att underrätta VGTU vilket behov man har av personal på yrkesmarknaden. Man kommer att inbjuda universitetspersonal på bolagets utbildnings- och vidareutbildningskurser för yrkesfolk. Man har även åtagit sig att erbjuda praktikplatser på företaget och föreläsa för studenter i aktuella ämnen när detta är möjligt.

På bilden: VD Darius Kvedaras på Baltic Engineers och rektorn på VGTU Dr. Alfonsas Daniūnas har undertecknat ett samarbetsavtal.

"Baltic Engineers“ kommer att verka efter internationella standarder för ledningssystem

Den 28 augusti 2013

Ingenjörsfirma Baltic Engineers arbetar med projektering och rådgivning och har etablerat standarder för tre ledningssystem som gör det möjligt för bolaget att erbjuda högsta kvalitet i enlighet med internationella normer.

"Baltic Engineers“ kommer att verka efter internationella standarder för ledningssystem

Den 28 augusti 2013


Ingenjörsfirma Baltic Engineers arbetar med projektering och rådgivning och har etablerat standarder för tre ledningssystem som gör det möjligt för bolaget att erbjuda högsta kvalitet i enlighet med internationella normer.

Införandet av standarder för kvalitetsledning (ISO 9001), miljöledningssystem (ISO 14001) och arbetsmiljö -och säkerhetshantering (OHSAS 18001) ökar företagets konkurrenskraft, produktivitet och arbetseffektivitet. Förändringarna möjliggör också en bättre anpassning gentemot kundernas behov.

"Vi har nått en nivå i företagets utveckling som kräver standardisering och certifiering enligt internationella ledningsstandarder för att garantera en genomgående hög kvalitet på våra tjänster, och för att säkerställa en trivsam arbetsmiljö för att fortsätta utvecklas" - säger VD Darius Kvedaras på Baltic Engineers AB.

Vd:n betonar att detta kommer att ändra de gamla inarbetade styrningsstereotyperna i bolaget Baltic Engineers och sätter fokus på nya resultatindikatorer samt på ett nytt system för intern kvalitetskontroll. Baltic Engineers kunder kommer snart att inse fördelarna med det integrerade ledningssystemet. Genom förbättrad arbetskvalité kommer kunderna att få mer förtroende för företaget, som arbetar inom teknisk rådgivning, byggledning, projektering och fysisk planering.

Ingenjörsfirman har under ett antal år arbetat enligt principen „för en hållbar utveckling“ och därför kommer projektering av den nya miljöledningsstandarden avsevärt att stärka bolagets ställning på marknaden och ge ytterligare verktyg för utveckling av projekt för hållbar utveckling i Litauen och utomlands.

D. Kvedaras tvivlar inte att det nya ledningssystemet för arbetsmiljö- och säkerhetshantering gynnar de anställda på Baltic Engineers, som kommer att känna mer välbefinnande och en tydlig förståelse för sin roll och sitt bidrag till företaget. Detta kommer att stärka de anställdas motivation och lojalitet, och förbättra samspelet mellan bolagets interna processer och dess aktörer.

Etableringsprojektet av det omfattande och integrerade ledningssystemets finansierades till viss del med 18 000 litas som EU-medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden enligt åtgärden ProcesasLt.

Opinionsundersökning: Är ingenjörsstudier attraktiva?

Den 3 juli 2013

Opinionsundersökningen om elevernas val av teknik- och ingenjörsstudier visade att 27 procent av de äldre gymnasieelever som visade intresse för dessa studier, valde bara drygt hälften av ungdomarna teknik- eller ingenjörsstudier. Denna undersökning genomfördes på uppdrag av projekterings och ingenjörskonsult firman Baltic Engineers och Kaunas Tekniska Universitet (KTU).

Opinionsundersökning: Är ingenjörsstudier attraktiva?

Den 3 juli 2013


Opinionsundersökningen om elevernas val av teknik- och ingenjörsstudier visade att 27 procent av de äldre gymnasieelever som visade intresse för dessa studier, valde bara drygt hälften av ungdomarna teknik- eller ingenjörsstudier. Denna undersökning genomfördes på uppdrag av projekterings och ingenjörskonsult firman Baltic Engineers och Kaunas Tekniska Universitet (KTU).

Resultaten visade en stor klyfta mellan elevers intresse för teknik och deras studieval. Trots intresset hos gymnasieeleverna var det bara 19 procent av respondenterna som planerade att välja utbildning i den riktningen. Undersökningen visade också att 50 procent av eleverna tyckte att ingenjörsstudier verkar svåra och obegripliga, över 26 procent tyckte att det var omodernt och 25 procent tyckte att de verkar tråkiga.

"Klyftan mellan intresset för teknik och studievalet inom teknik tyder på brist på samarbete mellan skolorna, universiteten och arbetsmarknaden för att marknadsföra ingenjörsstudier" - säger VD Darius Kvedaras på Baltic Engineers AB.

Våren 2013 tecknade KTU och Baltic Engineers AB ett avtal där man kom överens om att samarbeta för att främja ingenjörsutbildning. Initiativtagarna kommer tillsammans med andra universitet och företag att peka på vad som är mest attraktivt med ingenjörsstudier för gymnasieelever.

"Urban utveckling, miljöskydd och uppfinningar som kan förändra vårt liv och vår vardag, är det nog de mest intressanta sidorna av ingenjörsstudier. Vi kommer att sträva efter att de äldre gymnasieelever, vars intresse är en avgörande faktor, ges möjlighet att få en praktisk inblick i affärsverksamheten och lära känna de utmaningar som universitet och dess forskare erbjuder" - säger D. Kvedaras.

De senaste uppgifterna om anmälningar till universiteten i Litauen 2013 visade att årets gymnasieelever väljer i första hand samhällsvetenskapliga studier. Nästan hälften, 45 procent av de mer än 22 000 ansökningarna till universiteten sökte ekonom-, jurist-, företagslednings- och läkarprogrammen. Inte fler än 14,35 procent av alla sökande sökte till teknik- och ingenjörsprogrammet.

Opinionsundersökningen „Elevernas val av teknik - ingenjörsstudier" omfattade 4 186 svaranden som var äldre gymnasieelever i hela Litauen. Undersökningen genomfördes av undersökningsföretaget Synopticom med hjälp av specialister på Centret för informell utbildning av skolelever i Litauen.

Ekonomiska förhandlingar i upphandlingen för Lukiškės-fängelsets förflyttning

Den 19 april 2012.

Alla fem kandidaterna i upphandlingen för Lukiškės-fängelsets förflyttning från centrala Vilnius till Pravieniškės har gått igenom de tekniska kraven i upphandlingen och kommit fram till den andra delen, d.v.s. det ekonomiska förhandlingsstadiet, rapporterar ingenjörsfirman Baltic Engineers som arbetar med projektering och rådgivning. Baltic Engineers är ett rådgivande företag till Fängelsedepartementet vid val av projektleverantörer och tekniska frågor.

Ekonomiska förhandlingar i upphandlingen för Lukiškės-fängelsets förflyttning

Den 19 april 2012.© DELFI (foto av T. Vinickis)

Alla fem kandidaterna i upphandlingen för Lukiškės-fängelsets förflyttning från centrala Vilnius till Pravieniškės har gått igenom de tekniska kraven i upphandlingen och kommit fram till den andra delen, d.v.s. det ekonomiska förhandlingsstadiet, rapporterar ingenjörsfirman Baltic Engineers som arbetar med projektering och rådgivning. Baltic Engineers är ett rådgivande företag till Fängelsedepartementet vid val av projektleverantörer och tekniska frågor.

När alla steg i den konkurrenspräglade dialogen är avslutade kommer deltagarna i upphandlingen att erbjuda det slutliga anbudet. Man vet inte hur många steg det blir och hur länge det pågår för, i enlighet med upphandlingsförfarandet, kan ytterligare förhandlingssteg tas vid behov. I denna situation är en sak klar, man kommer teckna ett samarbetsavtal med en privat investerare inför sommaren. Investeraren väljs inte på vanligt sätt genom att lämna ett offentligt anbud utan genom en konkurrenspräglad dialog som är mycket mer komplicerad men det kan ge ett mycket bättre resultat för projektet vad det gäller projektförbättring och förhandlingspriser.

"Ett fängelse är en komplicerad byggnad ur ett tekniskt perspektiv. Konstruktion, kommunikation och utrustning måste uppfylla de högt ställda kraven för säkerhet inom kriminalvårdsanstalter. Just därför har vi tagit fram en detaljerad teknisk analys av tekniska specifikationer och arbetar ytterligare för att välja ut det mest lämpliga fängelsekonceptet och det bästa anbudet." - säger Vd Darius Kvedaras på Baltic Engineers AB

Pilies projektai AB, Hanner AB, Panevėžio statybos trestas AB, City Service AB och Bendras verslas AB har lagt in anbud i projektet.

Enligt första etappen i partnerskapet av de privata och offentliga sektorerna (Public Private Partnership - PPP) för Lukiškės-fängelsets förflyttning till Pravieniškės, ska den privata investeraren inom tre år renovera de fyra oanvända fängelsebyggnaderna i Pravieniškės, installera 320 sängplatser för fångar samt förvalta byggnaderna i 22 år. Det totala värdet för projektet, inklusive förflyttning av Lukiškės förhörslokaler och fängelsesjukhuset fram till 2017, är 103,8 miljoner litas.

Baltic Engineers AB köper finsk erfarenhet

Den 5 april 2012

Ingenjörsfirma Baltic Engineers som arbetar med projektering och rådgivning har förvärvat 100 procent aktier i det finska projektledningsföretagets Pöyry PLC dotterbolag i Litauen. Efter detta avtal kommer flera ingenjörsprojekt att ledas av litauer och därmed stärka sin position i den baltiska regionen.

Baltic Engineers AB köper finsk erfarenhet

Den 5 april 2012


Ingenjörsfirma Baltic Engineers som arbetar med projektering och rådgivning har förvärvat 100 procent aktier i det finska projektledningsföretagets Pöyry PLC dotterbolag i Litauen. Efter detta avtal kommer flera ingenjörsprojekt att ledas av litauer och därmed stärka sin position i den baltiska regionen.

Syftet med förvärvet av Pöyrys dotterbolag var att utveckla projektledningsverksamhet på Baltic Engineers AB samt att öka dess inflytande på den baltiska marknaden, då projektledning och teknisk rådgivning blir allt mer attraktiv vid återhämtningen av regionens ekonomier och det växande antalet investeringsprojekt.

"För ytterligare expansion hade vi två alternativ: anställa mer personal och utbilda dem eller köpa hela företaget med redan etablerade specialister. Vi valde det senare alternativet eftersom finländarna har arbetat i Litauen sedan 2004 och skaffat sig värdefull erfarenhet, - dessa är skälen för uppgörelsen” avslöjar Darius Kvedaras, VD på Baltic Engineers.

I år startar Baltic Engineers AB upp ett antal nya projekt där förvaltningen kommer att kräva anställning av mer arbetskraft. Enligt D. Kvedaras, sysselsätter företaget idag 16 specialister men efter den nya uppgörelsen kommer antalet anställda att öka. Av de projekt som planeras i Litauen är värt att nämna bl.a. upprustning av det nya Kitron ASA centret för leverans av elektroniska komponenter i Kaunas, vindkraftverksparken i Šilutė med 17st vindkraftverk på mer än 40 MW totalt och köpcentret Rimi i Palanga på 3500 kvm.

"Orsaken till att vi har valt det finska företaget Pöyry PLC är att de bl.a. har under ett verksamhetsdecennium genomfört över 40 projekt i Baltikum. Vi imponerades av Stockmanns köpcentrum i S:t Petersburg, Mars Lietuva djurfoderfabrik i Gargždai, utvecklings- och ombyggnadsprojektet för Vilniaus duona plius AB och Panevėžio duona AB - säger D. Kvedaras.

Baltic Engineers AB var ett dotterbolag i den danska företagsgruppen Ramböll i Litauen i 10 år och därför är man väl förtrogen med den skandinaviska arbetslivserfarenheten, vilken vi tänker fortsätta arbeta med även på hemmaplan. Baltic Engineers AB omsatte under år 2012 2,5 miljoner litas.

Pöyry PLC är en internationell ingenjörsfirma som arbetar inom strategisk och teknisk rådgivning samt projektledning och betjänar kunder över hela världen. Verksamhetens huvudbranscher på Pöyry är energiproduktion, energiöverföring och -distribution, skogsindustri, återvinning av kemiskt och biologiskt avfall, gruv- och metallindustri, transporttjänster, vattenförsörjning samt fastigheter. Totalt sysselsätter Pöyry -koncernen cirka 7 000 experter. Pöyrys försäljning uppgick under 2012 till 775 miljoner euro.

Ny styrelseordförande på Baltic Engineers

Den 31 januari 2012

En oberoende konsult inom finansstyrning Torben Pedersen blev vald till styrelseordförande på ingenjörsfirman Baltic Engineers (tidigare: Ramböll Lietuva). Just nu är han även ordförande i revisionskommittén på Latvenergo AB, styrelseledamot på Finansų Valdymo Sprendimų Centras AB, Rus - Agro Team A/S (Danmark), i Vilnius Internationella klubb samt i den danska Handelskammaren i Litauen.

Ny styrelseordförande på Baltic Engineers

Den 31 januari 2012


En oberoende konsult inom finansstyrning Torben Pedersen blev vald till styrelseordförande på ingenjörsfirman Baltic Engineers (tidigare: Ramböll Lietuva). Just nu är han även ordförande i revisionskommittén på Latvenergo AB, styrelseledamot på Finansų Valdymo Sprendimų Centras AB, Rus - Agro Team A/S (Danmark), i Vilnius Internationella klubb samt i den danska Handelskammaren i Litauen.

T. Pedersen har erfarenhet inom revision, budgetering och affärsplanering dessutom är han specialist inom strategi, förhandling, finans, bolagsstyrning, ny affärsutveckling samt riskhantering.

T. Pedersen har varit långvarig samarbetspartner med konsultföretag inom revision som Arthur Andersen och Deloitte.

Baltic Engineers kommer att projektera en ny kontorsbyggnad i Vilnius

Den 11 december 2012

Ingenjörskonsultfirman Baltic Engineers kommer att utrusta en ny kontorsbyggnad med speciella styrningssystem för fastigheten som säkerställer ett smart energibesparande och särskild komfort. Byggnaden som är sju våningar högt och har en total yta på 7 500 kvm kommer att byggas på T. Narbuto gatan i Vilnius, och höjer förhoppningsvis ribban för kvalitén på kontorsfastigheter.

Baltic Engineers kommer att projektera en ny kontorsbyggnad i Vilnius

Den 11 december 2012


Byggstart är tänkt till slutet av 2013 och utföras på ungefär ett år. Den totala kostnaden för projektet är 25,5 miljoner litas. Enligt det nyligen undertecknade avtalet med kunden som är ett fastighetsbolag E.L.L. Nekilnojamas turtas, åtar sig Baltic Engineers att förbereda ett tekniskt projekt och ett arbetsprojekt för kontorsbyggnaden, inneha tillsyn och förvaltning över projektet samt anställa arkitekter.

Denna byggnad är unik, då den kommer att projekteras, byggas och drivas enligt konceptet Hållbart samspel mellan miljö och byggnad, vilket definieras av Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM) standard som knappast har tillämpats tidigare i Litauen.

"Med det här projektet hoppas vi att avsluta det långa uppehållet i användningen av avancerade teknik inom kontorsbyggindustrin, som orsakades av den långvariga krisen i fastighetsbranschen" - säger Darius Kvedaras, VD på Baltic Engeneers.

I det moderna affärscentret på sju våningar kommer Baltic Engineers specialister att införa ett antal tekniska och teknologiska innovationer. Alla byggnadssystem kommer att styras genom ett datoriserat fastighetssystem som effektiviserar användningen av energiresurser utan att komfort går förlorad. I energibesparingssyfte kommer värmepump luft-till-luft att monteras, spillvärme kommer att lagras och en dubbel glasfasad installeras i norra sidan av byggnaden. Dessutom är byggnaden orienterad i syd - nordlig riktning så att eftermiddagssolen inte ska värma upp den stora glasfasaden.

Baltic Engineers anlitade ett av Islands största arkitektföretag, Arkis architects, att projektera affärscentret. De bägge företagen hade tidigare arbetat tillsammans i projektet med den internationella möbelkoncernen Ikeas kontorsbyggnad i Vilnius som kommer att öppna sommaren 2013. Det blev Arkis architects igen för sin stora kunskap i att kombinera nya teknologier och arkitektur.

Islänningarna vill ge affärscentret på Narbutogatan en attraktiv fasad, med en mörk kakelvägg på den södra sidan som markerar södra ingången på den inglasade fasaden. Byggnadens nordvästra hörn har en träpanel och på plan ett kommer den att leda fotgängare in från gatan mot huvudentrén. Denna entré blir inskjuten i byggnaden och väggen med konsolen kommer att få en träpanel.

„Ikea” projektet framgår enligt den "gröna" certifieringen

Den 4 maj 2012

Möbelvaruhuset IKEA kommer att bli den första kommersiella byggnaden i de baltiska länderna som ska ansöka om den högsta utvärderingen från BREEAM - certifieringssystem.

„Ikea” projektet framgår enligt den "gröna" certifieringen

Den 4 maj 2012


I enlighet med BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) skall man minska de negativa byggnadseffekterna för miljön både lokalt och globalt. Följande indikatorer utvärderas: förvaltning, hälsa och välbefinnande, energi, transport, vattenförbrukning, material, avfall, markanvändning, tomtens miljövänlighet, föroreningar, innovation. Resultatet av utvärderingen blir ett certifikat som beskriver byggnadens miljöpåverkan. "För närvarande har vi avslutat det första steget i certifieringssystemet, d.v.s. urval. Byggnaden har fått mer än 55 poäng och bedöms som "very good" (mycket bra). Det blir en av de första kommersiella byggnader i Litauen som certifierats enligt detta system." – berättar Darius Kvedaras, Vd på ingenjörsfirman Baltic Engineers,

Projektet sysselsätter ett lag på 30 personer i Litauen som har ett nära samarbete med det isländska bolaget ARKIS arkitekter. Under Ikeas projektutvecklingsgång fick Baltic Engineers specialister ta många innovativa beslut. "Till exempel kommer man på en yta av 5000 m²., vilket motsvarar nästan 12 st. basketplaner, att använda teknik för skarvlöst betonggolv. Det är nödvändigt eftersom godsvagnar och truckar behöver en helt slät yta. Varmvattnet bereds med hjälp av solenergi och luftkonditioneringen kommer att installeras med hjälp av värmepumpar. All denna innovation kommer att ge avkastning för köpcentret på drygt fem år. Och till sist måste det nämnas att all projektering sker med senaste 3D – teknik." - säger D. Kvederas.

Arbetet med Ikea projektet påbörjades för ett år sedan och en hel del av arbetena är klara, bl.a. tekniska undersökningar, tomtens tekniska uppskattning, detaljplan och rivningsplan, koncept på byggnaden och de primära projektförslagen och tekniska ritningar är inne i avslutningsskedet. Enligt överenskommelsen i avtalet kommer konstruktionsdelen i arbetsplanen att förberedas inklusive saneringsplanen på ett 15 hektar stort område inklusive projektövervakning. Byggnationen av köpcentret är tänkt att slutföras i augusti 2013 (preliminärt invigningsdatum för köpcentret).

Baltic Engineers i stället för ingenjörsfirma

Den 2 november 2011

Bolagsägarbyte ägde rum den 1 november efter aktieförsäljning på Ramböll Lietuva. Den danska företagsgruppen Ramböll Group sålde sitt innehav av bolagets aktier till de litauiska cheferna Darius Kvedaras och Renatas Viršila. Ägarbytet medförde också en namnändring på företaget till Baltic Engineers.

Baltic Engineers i stället för ingenjörsfirma

Den 2 november 2011


"Vi kommer att fortsätta samarbetet med Ramböll och företaget lämnar inte den litauiska marknaden. Att det danska bolaget har överlåtit sina aktier till oss, och tecknat ett samarbetsavtal visar att de uppskattar oss och vår personal och har förtroende för oss." - berättade D. Kvedaras, Vd. på Baltic Engineers. Han är glad över att arbetslaget fick mycket arbetserfarenhet på Ramböll Group under dessa år. ”Det var år tillsammans med proffs som gav oss värdefulla erfarenheter och vi fick möjlighet att lära oss mycket inom vårt yrkesområde och om de bästa arbetsstandarder på det ledande internationella företaget. De flesta bolag som tillhör Ramböll Group finns huvudsakligen i Skandinavien och Storbritannien, här finns det 116 kontor och ytterligare 30 kontor finns i länder som Belgien, Tyskland, Italien, Indien, Ryssland, Förenade Arabemiraten m.fl. Vårt professionella team kommer att fortsätta att använda den kunskap och den teknik som vi har fått kunskap om och utveckla i samarbetet med Ramböll. Dessutom förblir vi trogna de viktiga värderingar och den höga standarden inom affärsetik." - försäkrade D. Kvedaras.

Baltic Engineers kommer att fortsätta att erbjuda sina kunder ett brett utbud av tekniska, konsult- och förvaltningstjänster inom bygg-, infrastruktur-, energi- och miljöbranschen. "Vårt mål kommer inte att ändras - vi kommer att arbeta för att kontinuerligt förbättra levnads- och arbetsvillkoren."

© E-sprendimas: RZidea.lt