Om Företaget

Baltic Engineers AB är en grupp professionella ingenjörer som har lång arbetslivserfarenhet både lokalt och internationellt och erbjuder tjänster som fysisk planering, projektering, projektledning och teknisk rådgivning baserad på hög kvalitet, tillit och god affärsetik.

Efter genomförandet av ett par hundra projekt inom olika teknikbranscher har vi uppnått ett namn av att vara en pålitlig och professionell samarbetspartner. Vi är stolta över våra starka värderingar och riktlinjer som vi följer i vårt arbete. Vi följer också samma arbetsprinciper som världens mest kända fastighets- och byggexpertbolag RICS med dess värderingar som öppenhet, målmedvetna handlingar, proportionalitet, redovisningsskyldighet, kontinuitet och stabilitet.

Arbetsprinciper enligt kvalitetsledningssystem och miljöledningssystem säkerställer ett smidigt och kvalitativt arbete. Vi håller på att genomföra ISO-standarder i företaget och inom en snar framtid kommer vi att ha ISO-certifiering.

Vi strävar alltid efter att göra mer och bättre än vad de vanliga reglerna, normerna, riktlinjerna m.m. kräver. Det ökande antalet kunder, de allt flera och mer intressanta projekten visar att vi har valt rätt väg.

"Under de senaste fem åren har vår ingenjörsgrupp genomfört mer än 200 projekt. Vi är stolta över att våra specialister uppskattas högt inte bara i Litauen utan också i de internationella projekten. Vår styrka är att vi snabbt och smidigt anpassar oss efter kundens behov genom att erbjuda ett brett utbud av tjänster."

Darius Kvedaras, VD
Baltic Engineers AB

Branscher Där Vi Har Våra Projekt

© E-sprendimas: RZidea.lt