Karriere

Baltic Engineers UAB har behov for å ansette avdelingssjef (avdeling for arealplanlegging)

Stillingskrav:

Minst 5 års arbeidserfaring innenfor utvikling av spesifikke og detaljerte planer;

PV-attest for arealplanlegging;

minst to detaljerte planer over arealer på minst 5 hektar;

kunnskaper i engelsk.

Arbeidstype:

Ledelse for arbeider i forbindelse med arealplanlegging;

Sørge for en rimelig belastning av avdelingen som har ansvar for arealplanlegging.

Vennligst send din CV til e-postadressen naujikolegos@balticengineers.com

© E-sprendimas: RZidea.lt