Nyheter Fra Baltic Engineers

IKEA betror sitt prosjekt i Riga til litauiske ingeniører

16. Mars 2017

I mai begynner den svenske møbelgiganten IKEA byggingen av sitt andre kjøpesenter i Baltikum, og igjen er det den litauiske prosjekterings- och konsulentbedriften Baltic Engineers som har fått oppdraget av å utføre byggteknisk prosjektering. Svenskene har hatt et vellykket samarbeid med bedriften for 4 år siden, når et motsvarende prosjekt ble utført i Vilnius. Baltic Engineers er de eneste fra Litauen som har blitt valgte til å arbeide på IKEAs prosjekt i Latvia som har en verdi på 60 millioner euro.

IKEA betror sitt prosjekt i Riga til litauiske ingeniører

16. Mars 2017


I mai begynner den svenske møbelgiganten IKEA byggingen av sitt andre kjøpesenter i Baltikum, og igjen er det den litauiske prosjekterings- och konsulentbedriften Baltic Engineers som har fått oppdraget av å utføre byggteknisk prosjektering. Svenskene har hatt et vellykket samarbeid med bedriften for 4 år siden, når et motsvarende prosjekt ble utført i Vilnius. Baltic Engineers er de eneste fra Litauen som har blitt valgte til å arbeide på IKEAs prosjekt i Latvia som har en verdi på 60 millioner euro.

I mai, så snart Baltic Engineers blir ferdige med prosjekteringen og skaffer byggetillatelse, skal byggingen av det nye IKEA kjøpesenteret på 34.500 kvadratmeter begynne i Stopiņi kommune ved hovedstaden i Latvia. Bygging av kjøpesenteret og infrastrukturen utgjør totalt en investeringsportefølje på ca. 80 millioner euro. Med tanke på erfaring fra Vilnius, her skal 1300 parkeringsplasser innrettes til sammen med fire mellomhurtige ladestasjoner for elbiler, og inne i kjøpesenteret finner besøkende en restaurant med 450 sitteplasser. Byggingen er stipulert ferdig i august 2018. Det blir 400 nye arbeidsplasser på IKEA, og ytterligere 300 ulike spesialister skal jobbe på anlegget.

Kolbeinn Kolbeinsson, prosjektlederen for IKEA-prosjektet i Riga, som representerer den islandske Hof-IKEA, hevder at det var ingen tilfeldighet at Baltic Engineers fikk invitasjon til å arbeide med prosjektet.

«Når vi vurderte hvilke bedrifter som skulle med i prosjekteringsteamet, la vi merke til positive erfaringer fra Vilnius-prosjektet som fikk høyeste karakteren fra IKEA. Vi erindrer med stor tilfredshet det arbeidet som Baltic Engineers har utført, og derfor var det uten tvil at vi inviterte dem til Riga-prosjektet også» sa K. Kolbeinsson.

Spesialister fra Baltic Engineers planlegger å implementere mange nye tekniske og teknologiske løsninger: Det er energi fra omgivelsene som skal hentes for oppvarming og kjøling av bygningen, og på taket kommer man til å montere solkollektorer for varmtvannsoppvarming. Alle systemer i bygningen skal samordnes med hjelp av et digitalt styringssystem som skal bruke energien på den mest effektive måten, uten å miste komforten.

Når man prosjekterte IKEA-bygningen i Latvia, utførte man en dynamisk modellering – dette er en spesielt nøyaktig digital metode som benyttes for å beregne på forhånd hvor mye energi bygningen kommer til å forbruke hver dag et helt år. En digital bygningsmodell plasseres i et virtuelt miljø som simulerer virkelige meteorologiske forhold. Det noteres hvordan bygningen «oppfører sig» og målinger av energiforbruk på ulike steder i bygningen nedtegnes. Teknologien tillater å fremskynde prosessen flere ganger slik at man kunne utføre den i løpet av en uke i stedet for å vente et helt år. Dynamisk modellering sparer veldig mye penger for bygningsutviklere når den virkelige bygningen skal bygges.

Ifølge Darius Kvedaras, administrerende direktør i Baltic Engineers, en av særegenhetene med IKEA-bygget i Riga er at det var et felles lag fra Litauen, Island og Latvia og at de brukte BIM (Building Information Modelling), et 3D-modelleringsprogram som tillater å skape en modell i et virtuelt miljø som imiterer virkelig drift av bygningen.

«BIM gir oss en unik mulighet til å prosjektere bygningen med ytterst nøyaktighet og ta hensyn til meteorologiske og geologiske forhold i et bestemt område samt driften av bygningen. Ved å undersøke hvordan bygningen fungerer i et virtuelt miljø, unngår vi prosjekteringsmangel som forekommer iblant og som kan hindre byggearbeidene eller øke driftskostnadene», sa D. Kvedaras.

Det streves etter en bærekraftig og miljøvennlig bygning. For å oppnå dette utføres det en preliminær vurdering av prosjektet etter BREEAM – et internasjonalt verktøy for å måle miljøprestasjon. For eksempel, så planlegges det å plante trær og busker på parkeringsplassen og vanne dem med regnvannet som samles opp fra taket til bygningen og fra hele arealen.

Nå driver man med prosjekteringsarbeider og forbereder å fremlegge dokumentasjonen som kreves for å få byggetillatelse. Godkjente arkitektoniske prosjekter for IKEA-kjøpesentre både i Latvia og i Litauen har gjorts av et og samme islandske arkitektselskap Arkis architects. Prosjektutviklere valgte de islandske arkitektene på grunn av deres særskilt evne til å kombinere nåtidens teknologier med uttrykksfull modern arkitektur.

Visualisering av IKEA-prosjektet i Riga.
Visualisering av IKEA-prosjektet i Riga.

Strategisk miljøkonsekvensanalyse (MKA) av «Korrigering av løsninger i detaljplan for tomten på Pylimo gate 17 (Registreringsnummer 2180)»

21. juni 2016

Vi informerer om at man har fattet beslutning om strategisk miljøkonsekvensanalyse av «Korrigering av løsninger i detaljplan for tomten på Pylimo gate 17 (Registreringsnummer 2180)».

Strategisk miljøkonsekvensanalyse (MKA) av «Korrigering av løsninger i detaljplan for tomten på Pylimo gate 17 (Registreringsnummer 2180)»

21. juni 2016


Vi informerer om at man har fattet beslutning om strategisk miljøkonsekvensanalyse av «Korrigering av løsninger i detaljplan for tomten på Pylimo gate 17 (Registreringsnummer 2180)».

Plannavn: Korrigering av løsninger i detaljplan for tomten på Pylimo gate 17 (Registreringsnummer 2180).

Grunnlag for planen: 2016-02-29 ordre nr. A30-613 fra visedirektøren i Vilnius kommuneadministrasjon «Angående tillatelse til å innlede korrigering av løsninger i detaljplan for tomten på Pylimo gate 17», 2016-03-31 Avtale nr. A72-614/16(3.1.36-TD2) om innledning av arealplanleggingsprosessen.

Planens mål, oppgaver og planlagte aktiviteter: Å korrigere løsninger i detaljplan for tomten på Pylimo gate 17 (Registreringsnummer 2180) med hjemmel i avtalen om innledning av arealplanleggingsprosessen, ved å forandre tomtens utnyttelsestype som er bestemt i detaljplanen, fra boligblokkareal til offentlig areal, og ved å bestemme hvilket reglement for arealutnyttelse som er nødvendig for å tilrettelegge planlagt bebyggelse av arealet i henhold til løsninger i arealdelen i Vilnius kommuneplan og med hensyn til foreliggende prosjektforslag.

Planlegging arrangeres av: Direktøren i Vilnius kommuneadministrasjon, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius. Tlf. +370 5 211 2616, faks. +370 5 211 2222, e-post savivaldybe@vilnius.lt, nettside www.vilnius.lt.

Planlegging initieres av: MMC projektai UAB, Jogailos g. 9, 01116 Vilnius, tlf. +370 5 261 9470.

Planlegging utføres av: Baltic Engineers UAB Savanorių pr. 28, 03116 Vilnius. Tlf. +370 5 233 4112, faks +370 5 231 0258, e-post info@balticengineers.com, nettside www.balticengineers.com.

Beslutning: Arrangøren av planlegging har vurdert MKA bedømmeres konklusjoner angående MKA-kandidatdokumentet til detaljplanen som skal korrigeres, og har i henhold til rutiner i gjeldende lover og forskrifter besluttet at miljøkonsekvensanalysen skal ikke utføres; Dette fastsattes 2016-06-17 i brev nr. A51-47175/16(2.15.1.21-MP2).

Bedømmere som evaluerte MKA-kandidatdokumentet: Statens verneområdetilsyn ved Miljødepartementet, Vilnius avdeling av Direktoratet for kulturarv ved Kulturdepartementet, Vilnius avdeling av Nasjonalt folkehelseinstitutt ved Helsedepartementet, Miljøverndirektoratet, Avdeling for bydrift og miljøvern ved Næringslivs- og transportdepartementet ved Vilnius kommuneadministrasjon.

Rutine for forslag: Hos planleggingsutføreren, på adressen som er angitt ovenfor, kan man bli kjent med MTA-kandidatdokumentasjon og motiver bak beslutningen om å ikke utføre noe MKA, samt gi skriftlige kommentarer og motiverte forslag gjeldende denne beslutningen i løpet av 10 arbeidsdager etter denne annonsens publiseringsdag. Man kan også sende inn kommentarer og motiverte forslag via informasjonssystemet for utarbeidelse av dokumenter for arealplanlegging (www.tpdris.lt, kortnummer til arealplanleggingsdokumentet K-VT-13-16-81).

Vær oppmerksom på at, på grunn av tekniske hindringer, det ikke går å bruke informasjonssystemet for utarbeidelse av dokumenter for arealplanlegging for kunngjøring av informasjon om beslutningen, MKA-kandidatdokumentasjonen og motivene om hvorfor det ble besluttet å ikke utføre MKA. Derfor inviterer vi å bli kjent med all denne informasjon på planleggingsutførerens nettside www.balticengineers.com.

1. Beslutning angående MKA-kandidatur
2. Bedømmeres konklusjoner
3. Attest på MKA-bedømmeres evaluering
4. MKA-kandidatdokument

Balsiai storsenterprosjekt skal få BREEAM-vurdering

Januar 2016

Prosjektet for et konseptuelt storsenter i hovedstadens Balsiai område som sattes i gang av et eiendomsutviklings- og forvaltningsselskap Baltisches Haus, skal bli den første salgsbygningen som allerede under den første etappen søker å oppnå en høy kvalitetsklasse etter den anerkjente internasjonale BREEAM-standarden.

Balsiai storsenterprosjekt skal få BREEAM-vurdering

Januar 2016


Prosjektet for et konseptuelt storsenter i hovedstadens Balsiai område som sattes i gang av et eiendomsutviklings- og forvaltningsselskap Baltisches Haus, skal bli den første salgsbygningen som allerede under den første etappen søker å oppnå en høy kvalitetsklasse etter den anerkjente internasjonale BREEAM-standarden.

BREEAM-sentralkontoret i Storbritannia meddeler at de har registrert at det kommende fremtidens storsenteret oppfyller de nødvendige kriteriene for bærekraftig bygg. Byggeprosjektet fikk rett til å søke en høy, det vil si «Særlig bra» karakter i en skala med fem trinn.

«Ved å prosjektere et fremtidens storsenter vil vi sette metoder og teknologier for bærekraftig bygg på prøve i virkeligheten, og vise at også et salgsbygg kan være miljøvennlig», sier Saulius Buteliauskas, administrerende direktør i Baltisches Haus.

I begynnelsen av høsten skulle endelige konklusjoner og midlertidig BREEAM sertifikat komme frem til Litauen. Senere, etter at prosjektet er ferdig, kommer BREEAM-ekspertene til å fremlegge den endelige vurderingen av den virkelige bygningen.

«Det mest avanserte miljøsertifiseringsverktøyet BREEAM kommer til å gi oss den muligheten til å fastslå ikke bare teknisk kvalitet ved bygningen, men også hvor behagelig og komfortabelt besøkere og butikkansatte kommer til å føle seg der inne», sier administrerende direktør i Baltic Engineers UAB, bedriften som har gjort den tekniske delen av prosjektet.

BREEAM er den mest populære miljøvurderingsstandard og sertifiseringsverktøy i verden, der bygningene vurderes etter 48 ulike kriterier. Blant disse finner man energieffektivitet, helse og innemiljø, miljøforurensning, avfallshåndtering, økologi og arealbruk, samt byggdrift og materialbruk.

Design av fremtidens storsenteret skal omfatte bruk av de mest moderne teknologier for prosjektering, bygg og fornybar energi. Man skal ta stor hensyn til infrastruktur, økologi og nærliggende Verkiai regionalpark. Et selvbetjent sykkelverksted og et grønt tak er bare noen få eksempler på de teknologiene som man planlegger til å implementere.

Baltic Engineers utfører teknisk kontroll av byggearbeider på Mega kjøpesenter i Kaunas

August 2015

Bedriften Baltic Engineers utfører teknisk kontroll av utbyggingsprosjektet på Mega kjøpesenter og rådgivning til oppdragsgivere (prosjektutviklere). Det planlegges å utvide kjøpesenterets eksisterende areal – bygningen skal bygges ut med kommersielle lokaler på 32 000 m² og et overjordisk fleretasjers parkeringshus på 26 000 m². I tillegg planlegger man å utforme utearealet, innrette nye parkeringsplasser samt renovere eksisterende parkeringsplasser, tilkjørselsveier og utføre andre oppgaver.

Baltic Engineers utfører teknisk kontroll av byggearbeider på Mega kjøpesenter i Kaunas

August 2015


Bedriften Baltic Engineers utfører teknisk kontroll av utbyggingsprosjektet på Mega kjøpesenter og rådgivning til oppdragsgivere (prosjektutviklere). Det planlegges å utvide kjøpesenterets eksisterende areal – bygningen skal bygges ut med kommersielle lokaler på 32 000 m² og et overjordisk fleretasjers parkeringshus på 26 000 m². I tillegg planlegger man å utforme utearealet, innrette nye parkeringsplasser samt renovere eksisterende parkeringsplasser, tilkjørselsveier og utføre andre oppgaver.

Investeringsselskapet Baltic Shopping Centers AB skal investere ca. 45 millioner euro i prosjektet. Prosjektet stipuleres ferdig i 2016. Etter at prosjektet er ferdig kommer Mega til å bli det største kjøpesenteret i midten av Litauen.

Tidligere sykehus erstattes med park for kreative industrier

August 2015

Vilnius senter for teknologier og kunst skal etablere en ny teknologipark for kreative industrier på Antakalnio gate i Vilnius, på stedet der det tidligere var Sapiegos palliativ sykehus. Til dette prosjektet bidrar også Baltic Engineers – de skal utføre prosjektering og kontroll av byggearbeider. Den nye parken skal bli et felles arbeids-, kommunikasjons- og utdanningsrom for alle bedrifter som slår seg ned i parken. Det planlegges å innrette hvileområder, konferanse- og mosjonslokaler i parken.

Tidligere sykehus erstattes med park for kreative industrier

August 2015


Vilnius senter for teknologier og kunst skal etablere en ny teknologipark for kreative industrier på Antakalnio gate i Vilnius, på stedet der det tidligere var Sapiegos palliativ sykehus. Til dette prosjektet bidrar også Baltic Engineers – de skal utføre prosjektering og kontroll av byggearbeider. Den nye parken skal bli et felles arbeids-, kommunikasjons- og utdanningsrom for alle bedrifter som slår seg ned i parken. Det planlegges å innrette hvileområder, konferanse- og mosjonslokaler i parken.

Et nytt senter for flygekontroll skal bygges i hovedstaden

17. mars 2015

Bedriften Baltic Engineers som driver med byggeteknisk konsulentvirksomhet og prosjektforvaltning, skal prosjektere et Regional senter for flygekontroll der mye større territorium kunne kontrolleres enn det nåværende senterets kapasitet tillater. Det nye senteret skal bli et av de mest moderne flygekontrollsentrene i Europa og skal oppfylle de høyeste krav til energieffektivitet. Oppdragsgivere planlegger å investere mer enn 8,6 millioner euro i byggingen av senteret.

Et nytt senter for flygekontroll skal bygges i hovedstaden

17. mars 2015


Bedriften Baltic Engineers som driver med byggeteknisk konsulentvirksomhet og prosjektforvaltning, skal prosjektere et Regional senter for flygekontroll der mye større territorium kunne kontrolleres enn det nåværende senterets kapasitet tillater. Det nye senteret skal bli et av de mest moderne flygekontrollsentrene i Europa og skal oppfylle de høyeste krav til energieffektivitet. Oppdragsgivere planlegger å investere mer enn 8,6 millioner euro i byggingen av senteret.

Sammen med THG Arkitektar og statsbedriften Isavia fra Island har Baltic Engineers UAB vunnet det offentlige anbudet for prosjektering av en bygningskompleks til Flygekontrolltjenesten i Vilnius på 8000 m2; anbudet arrangertes av statsbedriften Oro navigacija. Det skal bli et av de mest energibesparende offentlige bygg i Litauen, og under prosjekteringen har man som formål å oppnå den høyeste energieffektivitetsklasse A. Det nye og større senteret skal bygges litt lenger bort fra Vilnius flyplass og forventes klar høsten 2016. Bygningen skal utstyres med ny IT-teknologi som gir den muligheten til å styre flygninger på flere tusen kilometers avstand.

«Vårt hovedmål i prosjektet er å forsikre at senteret for flygekontroll møter EU sikkerhets- og pålitelighetskrav. Det er også viktig å ta hensyn til moderne tendenser som råder i dag – vi vil forminske driftskostnader, og derfor skal komplekset bygges litt lenger bort fra flyplassen og bysenteret», sier Darius Kvedaras, administrerende direktør i Baltic Engineers UAB.

Komplekset prosjekteres med hjelp av den mest avanserte programvare for bygningsinformasjonsmodellering BIM (Building Information Modelling) samt BIM-standarder for prosjektforvaltning. Ifølge D. Kvedaras, når man bruker denne moderne fovaltningsmetodikken, er det både prosjektkvalitet, arbeidsfrister, ressurser og byggebudsjett som kontrolleres under hver etappe – og senere til og med byggeforløp, vedlikehold og drift av bygget kan kontrolleres med hjelp av BIM.

«Vi gleder oss over at oppdragsgiveren deltar aktivt i prosjekteringsprosessen og bruker både tid og økonomiske midler på opplæring av personell som, når prosjektet er ferdig, skal kunne overta BIM prosjektforvaltningsmetodikken og bruke den for vedlikehold og drift av bygningen», påstår administrerende direktøren i Baltic Engineers.

Det nye bygningskomplekset som prosjekteres, skal bli hjem ikke bare til Regional senter for flygekontroll, men også statsbedriftens Oro aviacija administrasjon. I tillegg skal man bygge et par støtte- og tekniske bygninger som trenges for senterets virksomhet.

Beliggenhet for bygningene velges slik at ansatte kunne se så mye grønt som mulig gjennom vinduene, mens alle hjørner i gangene kunne få naturlig lys. På grunn av spesielle funksjons- og sikkerhetskrav skal veggene støpes monolittisk i armert betong. Det planlegges å bruke varmepumper for oppvarming og kjøling av bygningene.

Med tanke på sikkerhet kommer alle IT- og energiforsyningssystemer til å dupliseres. I tilfelle energiforsyningen avbrytes kan man, etter planen, fortsette å utføre flygekontrollfunksjoner i ubegrenset tid. Skulle en stor brann oppstå, så kunne man fortsette å kontrollere flygninger i ytterligere en time, dvs. til kontrollfunksjonene tas over av andre flygekontrollsenter.

Baltic Engineers utarbeider programmet til miljøkonsekvensanalyse av en avfallsforbrenningsanlegg i Kaunas

9. mars 2015

Baltic Engineers UAB og RAZ SPV22 UAB, Danpower Baltic konsern, har inngått en avtale som forplikter Baltic Engineers til å utføre en miljøkonsekvensanalyse av planlagt næringsvirksomhet, dvs. utarbeide et program til miljøkonsekvensanalyse av «Energiproduksjon fra fornybare kilder i Kaunas» og en rapport om dette, og senere, når dokumentasjonen er klar, å diskutere den med allmennheten, samordne den med institusjoner som vurderer miljøpåvirkning, og fremlegge dokumentasjonen til Miljøverndirektoratets vurdering og godkjenning.

Baltic Engineers utarbeider programmet til miljøkonsekvensanalyse av en avfallsforbrenningsanlegg i Kaunas

9. mars 2015


Baltic Engineers UAB og RAZ SPV22 UAB, Danpower Baltic konsern, har inngått en avtale som forplikter Baltic Engineers til å utføre en miljøkonsekvensanalyse av planlagt næringsvirksomhet, dvs. utarbeide et program til miljøkonsekvensanalyse av «Energiproduksjon fra fornybare kilder i Kaunas» og en rapport om dette, og senere, når dokumentasjonen er klar, å diskutere den med allmennheten, samordne den med institusjoner som vurderer miljøpåvirkning, og fremlegge dokumentasjonen til Miljøverndirektoratets vurdering og godkjenning.

Samarbeid med VGTU

11. oktober 2013

4. oktober inngikk Baltic Engineers UAB og Vilnius Gediminas tekniske universitet (VGTU) en samarbeidsavtale. Avtalen åpner for muligheter for gjensidig innsats når det gjelder kvalifisering av spesialister i eksakte vitenskaper og ingeniørvitenskap, noe som Litauen begynner å føle mangel på.

Samarbeid med VGTU

11. oktober 2013


Generaldirektøren i Baltic Engineers UAB, Darius Kvedaras, og VGTUs rektor, prof. dr. Alfonsas Daniūnas, undertegner samarbeidsavtale.

4. oktober inngikk Baltic Engineers UAB og Vilnius Gediminas tekniske universitet (VGTU) en samarbeidsavtale. Avtalen åpner for muligheter for gjensidig innsats når det gjelder kvalifisering av spesialister i eksakte vitenskaper og ingeniørvitenskap, noe som Litauen begynner å føle mangel på.

Resultatene av Synopticoms undersøkelse, som ble initiert av Baltic Engineers, viste at selv om ca. 27 prosent av elever på gymnasnivå er interessert i teknologi og ingeniørvitenskap, valgte kun 14 prosent av alle ungdommer studier innen disse feltene. Dette valget begrunnes av det faktum at elevene ikke vet hva de kan få jobb med etter å ha studert eksakte vitenskaper. I tillegg virker eksakte vitenskaper vanskelige, ikke interessante og ikke prestisjefulle. Det inspirerte Baltic Engineers til å søke veier og måter som vil kunne sikre en bedre fremtid for ingeniørers arbeid.

Mangelen på arbeidstakere i ingeniørbransjen er et problem som involverer både universiteter og mange virksomheter. Samarbeidet med VGTU gir oss mulighet til å utvikle felles prosjekter og samtidig spre teknologisk ingeniørvitenskap, påstår generaldirektøren i Baltic Engineers, D. Kvedaras.

VGTUs rektor, prof. dr. Alfonsas Daniūnas, sier at universitetet alltid har gledet seg til å samarbeide med praktiserende spesialister fra diverse virksomheter. Disse spesialistene bidrar til å forbedre lære- og studieprosessen for å møte markedets behov.

Avtalen forpliktet VGTU til å utarbeide kvalifiseringsprogrammer for kontinuerlige studier av bedriftens spesialister, til å gi allsidig bistand til en bedrift som søker unge spesialister, og til å bistå i arrangering av møter mellom bedriften og studenter. Universitetet lovet å ta hensyn til temaer som er aktuelle for Baltic Engineers i studieprogrammene og studieverkene som utarbeides.

For sin del skal Baltic Engineers holde VGTU stadig orientert om spesialistbehovet. Bedriften kommer til å invitere universitetsansatte til seminarer og kvalifiseringskurs som arrangeres av bedriften. Den er også forpliktet til å organisere praksis for studenter og gi opplæring i aktuelle emner.

Bilde: Generaldirektøren i Baltic Engineers UAB, Darius Kvedaras, og VGTUs rektor, prof. dr. Alfonsas Daniūnas, undertegner samarbeidsavtale.

Baltic Engineers kommer til å jobbe i henhold til internasjonale forvaltningsstandarder

28. august 2013

Baltic Engineers driver med prosjektering og ingeniørrådgivning. Bedriften har godkjent tre forvaltningsstandarder som kommer til å gi den mulighet til å tilby kvalitetstjenester som møter internasjonale krav.

Baltic Engineers kommer til å jobbe i henhold til internasjonale forvaltningsstandarder

28. august 2013


Baltic Engineers driver med prosjektering og ingeniørrådgivning. Bedriften har godkjent tre forvaltningsstandarder som kommer til å gi den mulighet til å tilby kvalitetstjenester som møter internasjonale krav.

Opprettelse av systemer innenfor standard mht. kvalitet (ISO 9001), miljø (ISO 14001) og helsesikkerhet (OHSAS 18001) gir mulighet til å øke bedriftens konkurransedyktighet, effektivitet og arbeidsproduktivitet. Disse endringene gjør tilpasningen til kundens behov enklere.

Vi har nå kommet til utviklingsfasen, der vi må standardisere og sertifisere vår virksomhet i henhold til flere internasjonale krav for å kunne sikre kvaliteten på våre tjenester, et vennlig arbeidsmiljø og ytterligere utvikling, sier generaldirektøren i Baltic Engineers UAB, Darius Kvedaras.

Lederen hevder at dette prosjektet kommer til å erstatte de gamle stereotypene om bedriftsstyring i Baltic Engineers. Det vil føre til innføring av nye effektivitetsindekser og mekanisme for intern kvalitetskontroll. Baltic Engineers‘ kunder kommer til å merke nytten av det integrerte forvaltningssystemet med en gang – arbeidskvaliteten blir bedre, mens kundene kommer til å gi mer tillit til bedriften som tilbyr tjenester innenfor ingeniørrådgivning, styring av byggeprosesser, prosjektering og planlegging av områder.

Ingeniørbedriften har i flere år jobbet etter prinsipper for harmonisk utvikling og prosjektering. Derfor vil miljøstandarden styrke bedriften, noe som blir et ekstra middel i arbeidet med prosjekter innenfor harmonisk utvikling både i Litauen og utenlands.

D. Kvedaras er ikke i tvil om at arbeids- og helsesikkerhetssystemet vil komme ansatte i Baltic Engineers til nytte. De vil føle at bedriften tar vare på deres velvære og de vil forstå sin egen rolle og innsats i bedriften. Systemet kommer til å styrke arbeidstakernes motivasjon, lojalitet og bedre interaksjonen mellom interne prosesser og prosessdeltakere.

Prosjektet for et komplekst, integrert forvaltningssystem var delvis støttet av EUs regionale fond i henhold til ProcesasLt. Prosjektet fikk 18000 LTL i støtte fra EU.

Undersøkelse: Ingeniørvitenskap

3. juli 2013

Undersøkelsen blant elever vedr. valg av teknologi og ingeniørvitenskap som fag viste at 27 prosent av elevene på gymnasnivå er interessert i ingeniørvitenskap, mens kun halvparten av disse ungdommene velger å studere teknologi og ingeniørvitenskap. Undersøkelsen ble foretatt på initiativ fra prosjekterings- og ingeniørrådgivningsselskapet Baltic Engineers og Kaunas‘ teknologiske universitet.

Undersøkelse: Ingeniørvitenskap

3. juli 2013


Undersøkelsen blant elever vedr. valg av teknologi og ingeniørvitenskap som fag viste at 27 prosent av elevene på gymnasnivå er interessert i ingeniørvitenskap, mens kun halvparten av disse ungdommene velger å studere teknologi og ingeniørvitenskap. Undersøkelsen ble foretatt på initiativ fra prosjekterings- og ingeniørrådgivningsselskapet Baltic Engineers og Kaunas‘ teknologiske universitet.

Resultatene tydeliggjorde kløften mellom interesse og studievalg blant skoleelever. Uansett interesse var det kun 19 prosent av alle deltakerne som faktisk valgte studier innen denne retningen. I tillegg viste undersøkelsen at 50 prosent av skoleelevene syntes at ingeniørvitenskap er komplisert og vanskelig å forstå, 26 prosent synes at det ikke var på moten, mens selv 25 prosent antok at ingeniørvitenskap er kjedelig.

Kløften mellom ingeniøryrkets tiltrekningskraft og valget av tekniske studier viser mangel på samarbeid mellom skoler, universiteter og bedrifter som presenterer dette yrket, sier generaldirektøren i Baltic Engineers UAB, Darius Kvedaras.

Denne våren inngikk KTU og Baltic Engineers en avtale vedr. samarbeid om spredning av ingeniørvitenskap. Initiativtakerne kommer til å jobbe sammen med skoler og bedrifter fordi de vil avsløre den fascinerende siden ved ingeniørvitenskap overfor elever ved videregående skoler.

Utvikling av byer, miljøvern og oppfinnelser som endrer vårt liv og levekår er den interessante siden ved ingeniørvitenskapen. Vi vil sørge for at skoleelever på de øverste klassetrinnene med overbevisning som avgjørende faktor får mulighet til å bli kjent med virksomheten i praksis og med utfordringene som stilles av universitetene og forskerne som jobber der, fortsetter D. Kvedaras.

Registreringsresultatene fra universitetsopptaket for 2013 viste at avgangselevene fortsetter å velge samfunnsfag: nesten halvparten (45 prosent) av over 22 000 elever som tar sikte på høyskolestudier vil bli økonomister, jurister, forvaltere eller helsefagarbeidere. Mens kun 14,35 prosent av dem som ønsker å komme inn på universiteter og høyskoler søkte opptak til teknologi og ingeniørvitenskap.

Den veldekkende undersøkelsen Valg av studier innenfor teknologi og ingeniørvitenskap blant skoleelever viste resultater fra rundspørringen blant 4186 avgangselever i hele Litauen. Undersøkelsen ble foretatt av markedsundersøkelsesbedriften Synopticom med bistand av spesialister fra Senteret for uformell undervisning av litauiske skoleelever.

Innkjøp vedr. flytting av Lukiškės fengsel– økonomisk forhandling

19. april 2012

Alle de fem kandidatene som deltok i anbudskonkurransen om flytting av Lukiškės fengsel fra Vilnius sentrum til Pravieniškės fikk godkjent den tekniske fasen og kan fortsette med den økonomiske forhandlingsfasen, hevder prosjekterings- og ingeniørrådgivningsselskapet Baltic Engineers. Bedriften gir Fengselsdepartementet råd vedr. valg av prosjektleverandør og andre tekniske spørsmål.

Innkjøp vedr. flytting av Lukiškės fengsel– økonomisk forhandling

19. april 2012© DELFI (T. Vinickas‘ bilder)

Alle de fem kandidatene som deltok i anbudskonkurransen om flytting av Lukiškės fengsel fra Vilnius sentrum til Pravieniškės fikk godkjent den tekniske fasen og kan fortsette med den økonomiske forhandlingsfasen, hevder prosjekterings- og ingeniørrådgivningsselskapet Baltic Engineers. Bedriften gir Fengselsdepartementet råd vedr. valg av prosjektleverandør og andre tekniske spørsmål.

Konkurransedeltakerne vil komme med endelige bud etter at de har gått gjennom alle faser. Det er uklart hvor mange faser de må gå gjennom og hvor lenge fasene kommer til å bli, fordi anbudsprosedyren tillater tilføyelse av ekstra faser i forvaltningsprosessen ved behov. Kun en ting er helt klart – samarbeidsavtalen med en privat investor er planlagt undertegnet før sommeren. Investorvalget foregår i form av en konkurransepreget dialog og ikke som en vanlig offentlig anbudskonkurranse. Denne prosessen er mer komplisert, men kan gi bedre resultater mht. forbedring prosjektet og prisforhandling.

Fengselet er et komplisert bygg med konstruksjoner, kommunikasjonssystemer og utstyr som møter de strenge kravene som stilles til varetektsfengsler. Derfor har vi foretatt en detaljert analyse av tekniske spesifikasjoner av ingeniørsystemene og vi jobber videre for å kunne velge det beste fengselskonseptet og kandidaten som oppfyller konkurransekravene best, hevder generaldirektøren i Baltic Engineers UAB, Darius Kvedaras.

Blant deltakerne på anbudet finner vi Pilies projektai UAB, Hanner AB, Panevėžio statybos trestas AB, City Service AB og Bendras verslas UAB.

I henhold til den første fasen i prosjektet innenfor rammen av offentlig-privat samarbeid (Public Private Partnership - PPP) som dreier seg om forflytting av Lukiškės forhørsanstalt til Pravieniškės, kommer den private investoren til å rekonstruere fire bygninger i Pravieniškės-fengselet som i løpet av tre år foreløpig ikke er tatt i bruk. Der blir det plass til 320 innsatte. Investoren kommer til å ta seg av bygningenes vedlikehold i 22 år. Prosjektverdien, inklusive forflyttingen av Lukiškės forhørsanstalt og fengselssykehus fram til 2017, er 103,8 millioner litas.

Baltic Engineers kjøper finners erfaringer

5. april 2012

Ingeniørrådgivnings- og prosjektledelsesselskapet Baltic Engineers UAB har kjøpt 100 prosent av aksjene i det finske prosjektstyringsselskapet Pöyry PLCs datterselskap i Litauen. Etter denne avtalen kommer litauerne til å lede flere ingeniørprosjekter og styrke sin markedsposisjon i Baltikum.

Baltic Engineers kjøper finners erfaringer

5. april 2012


Ingeniørrådgivnings- og prosjektledelsesselskapet Baltic Engineers UAB har kjøpt 100 prosent av aksjene i det finske prosjektstyringsselskapet Pöyry PLCs datterselskap i Litauen. Etter denne avtalen kommer litauerne til å lede flere ingeniørprosjekter og styrke sin markedsposisjon i Baltikum.

Formålet med kjøpet av aksjene i Pöyrys datterselskap er utvikling av prosjektledelsesvirksomhet og styrking av Baltic Engineers‘ innflytelse i Baltikum, fordi når regionen får bedre økonomi og antallet investeringsprosjekter øker, vil tjenester innenfor prosjektledelse og ingeniørrådgivning bli mer og mer etterspurt.

Vi ville utvikle virksomheten og vi hadde to alternativer – å ansette flere og gi dem nødvendig opplæring eller kjøpe hele bedriften sammen med dets spesialister. Vi valgte det siste, fordi finnene har jobbet i Litauen helt siden 2004 og har sikkert samlet mye nyttig erfaring. Slik motiverer avtalen generaldirektøren i Baltic Engineers UAB, Darius Kvedaras.

Baltic Engineers har lansert noen nye prosjekter i år. Disse prosjektene kommer til å kreve ekstra ledelseskraft. D. Kvedaras sier at per i dag har bedriften 16 spesialister, men etter denne avtalen kommer antallet arbeidstakere i bedriften til å øke. Blant de planlagte prosjektene i Litauen kan vi nevne byggingen av et nytt senter for levering av elektroniske komponenter til Kitron ASA i Kaunas, vindmøllepark (17 vindmøller med 40 MW kapasitet) i Šilutė, og et RIMI-kjøpesenter (på 3500 kvadratmeter) i Palanga.

Den finske bedriften Pöyry PLC ble ikke valgt tilfeldig. I løpet av sin virksomhetsperiode i Baltikum har denne bedriften lansert over 40 prosjekter. Vi var fascinert over følgende prosjekter: Stockman-kjøpesenteret i Sankt Petersburg, Mars Lietuva dyreforfabrikk i Gargždai, utviklings- og rekonstrueringsprosjekter for Vilniaus duona plius UAB og Panevėžio duona AB, forteller D. Kvedaras.

Baltic Engineers var for 10 år siden etablert i Litauen som det danske konsernet Rambølls datterselskap og de er derfor godt kjent med skandinavisk arbeidsstil, som de kommer til å fortsette med i vårt land. Baltic Engineers UABs omsetning var i 2012 2,5 millioner litas.

Pöyry PLC er en internasjonal bedrift som driver med strategisk rådgivning og ingeniørrådgivning samt prosjektledelse og ingeniørarbeid og som betjener kunder over hele verden. Pöyrys viktigste virksomhetsområder er produksjon, overføring og distribuering av energi, utgravning og metallutvinning, transportering og vannforsyning, samt fast eiendom. Pöyry-konsernet har ca. 7 000 eksperter ansatt. Pöyrys fortjeneste i 2012 var ca. 775 millioner euro.

Baltic Engineers får ny styreleder

5 januar 2013

Den uavhengige finansledelseskonsulenten Torben Pedersen har nå overtatt styrelederens stol i ingeniørprosjektledelsesbedriften Baltic Engineers (tidligere Rambøll Lietuva). I tillegg er han leder i revisjonskomiteen Latvenergo AB og styremedlem i Finansų Valdymo Sprendimų Centras UAB, Rus – Agro Team A/S (Danmark), Den internasjonale Vilnius-klubben og Det danske handelskammeret i Litauen.

Baltic Engineers får ny styreleder

5 januar 2013


Den uavhengige finansledelseskonsulenten Torben Pedersen har nå overtatt styrelederens stol i ingeniørprosjektledelsesbedriften Baltic Engineers (tidligere Rambøll Lietuva). I tillegg er han leder i revisjonskomiteen Latvenergo AB og styremedlem i Finansų Valdymo Sprendimų Centras UAB, Rus – Agro Team A/S (Danmark), Den internasjonale Vilnius-klubben og Det danske handelskammeret i Litauen.

T. Pedersen har erfaring fra revisjon, planlegging av budsjett og næring. Han er også spesialist i strategi-, fohandlings-, økonomi- og virksomhetsledelse, utvikling av ny næring og risikostyring.

T. Pedersen har i flere år vært partner for rådgivningsselskapene Arthur Andersen og Deloitte (rådgivning i revisjon).

Baltic Engineers vil prosjektere nytt kontorbygning i Vilnius

11 desember 2012

Baltic Engineers som driver med prosjektering og ingeniørrådgivning vil installere eksklusive styringsteknologier i kontorbygningen som er under konstruksjon. Teknologiene vil sørge for energisparing og særkomfort. En 7500 kv.m. bygning med sju etasjer bygges i Vilnius, T. Narbuto gata. Den vil øke kvalitetsstandarden som stilles til kontorbygninger.

Baltic Engineers vil prosjektere nytt kontorbygning i Vilnius

11 desember 2012


Byggeprosessen er planlagt å starte i slutten av 2013. Den vil nok vare i ett års tid. Prosjektverdien er 25,5 millioner litas. Avtalen, som nylig ble undertegnet med eiendomsutviklingsselskapet E.L.L. Nekilnojamas turtas UAB, forpliktet Baltic Engineers til å utarbeide et teknisk prosjekt og et arbeidsprosjekt for kontorbygningen, ta ansvar for vedlikehold og prosjektledelse, samt ansette arkitekter.

En av de bygningens eksklusive egenskaper er at den prosjekteres, bygges og kommer til å bli brukt i et samspill mellom et varig miljø og bygninger, dvs. i henhold til den nye standarden Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM) som nesten ikke har blitt anvendt i Litauen før.

Vi håper at dette prosjektet avbryter pausen i anvendelsen av avanserte teknologier i byggeprosessen når det gjelder kontorbygg. Pausen var forårsaket av den lange eiendomskrisen, fortsetter generaldirektøren i Baltic Engineers UAB, Darius Kvedaras.

Spesialistene fra Baltic Engineers planlegger å lansere mange tekniske og teknologiske nyheter i den moderne sjuetasjes bygningen. Alle systemene vil bli styrt ved hjelp av et datasystem som sørger for mest mulig effektiv bruk av energiressurser uten at det skjer på bekostning av komfort. Varmepumper oras-oras blir installert for å spare energi. Også kloakkvarme bli akkumulert. Nordsiden av glassfasaden har fått dobbelt glass. Dessuten er bygningen planlagt slik at den er orientert mot sør og nord for at solen ikke skal varme opp den svære glassfasaden.

Baltic Engineers har gitt prosjekteringsoppgaven for næringssenteret til ett av de største arkitektselskapene i Island Arkis architects. Bedriften jobbet sammen med dette arkitektfirmaet da de planla kontoret den internasjonale møbelkjeden IKEAs kontrorer, som vil åpne sine dører i Vilnius sommeren 2013. Arkis architects ble valgt pga sin ferdighet mht. å kombinere teknologi og arkitektonisk form.

Islendingene bestemte at næringssenteret i Narbuto-gaten skulle få en ekstra tiltrekkende fasade – den mørke flislagte veggen orientert mot sør vil skille seg ut blant utstillingsvinduene og blir kjent som sørinngangen. Det nordvestlige hjørnet vil bli dekket med treplanker og vil vise fotgjengere veien mot hovedinngangen. Denne inngangen blir trukket inn i bygningen, mens veggene og utbygget blir kledd i tre.

Ikea-prosjektet lanseres i samsvar med den grønne standarden

4. mai 2012

Det første møbel- og hjemmevaresenteret Ikea i Baltikum, i Vilnius, er ett av de første handelsbygninger i Litauen som vil søke sertifisering i henhold til BREEAM-sertifiseringssystemet.

Ikea-prosjektet lanseres i samsvar med den grønne standarden

4. mai 2012


BREEAM- (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) standarden er anvendt for å redusere den negative påvirkningen på miljøet – både lokalt og globalt. Arkitektene vurderer følgende indikasjonsgrupper: Ledelse, helse og velvære; energi, transport, vannforbruk; byggematerialer, avfall, bruk av jord, økologi på tomten, forurensning, samt innovasjoner. Resultatet uttrykkes i et sertifikat som beskriver bygningens påvirkning på miljøet. Den første sertifiseringsfasen – utvelgelsen – er nå over. Bygningen fikk over 55 poeng og ble vurdert som „veldig bra“. Denne bygningen er blant de første i Litauen som blir sertifisert etter dette systemet, forteller generaldirektøren i prosjekterings- og ingeniørbedriften Baltic Engineers, Darius Kvedaras.

Et lag på tretti jobber med dette prosjektet i Litauen. Laget har et tett samarbeid med arkitektene fra det islandske firmaet ARKIS. Ikea-prosjektet krevde mange innovative løsninger fra spesialistene i Baltic Engineers. For eksempel kommer de til å benytte sømfri teknologi i betonggulvet på de ca. 5000 m2 store arealet (noe som svarer til ca. 12 basketballbaners samlede areal). Denne teknologien er nødvendig, fordi en jevn overflate passer handlevogner og gaffeltrucker best. Solenergi benyttes til å skaffe varmvann, mens varmepumper installeres til luftanlegget. Alle disse inovasjonene vil lønne seg innen det har gått fem år. For hele prosjekteringen foregår med 3D-teknologi, sier D.Kvedaras.

Prosjekteringsarbeidet for Ikea ble satt i gang for ett år siden – vi er ferdige med ingeniørundersøkelse, teknisk vurdering av tomten, detaljert arealplan, beskrivelse for rivningsarbeid, bygningens konsept, forberedende anbud og har nesten avsluttet prosjektet teknisk. Avtalen omfatter også deler av prosjektkonstruksjoner og en plan for rengjøring av 15 hektar tomt, samt kontroll av prosjektet. Det er planlagt å avslutte kjøpesenterets byggeprosess i august 2013 (denne dagen er foreløpig planlagt for åpning av det nye kjøpesenteret).

Prosjektarbeidere i Rambøll Lietuva overført til Baltic Engineers

2 november 2011

1. november etter aksjekjøps- og salgsavtalen ble eierforholdet i Ramboll Lietuva endret. Det danske konsernet Ramboll solgte sine aksjer til den litauiske avdelingen styrt av Darius Kvedaras og Renatas Viršilas. Etter denne endringen byttet firmaet navn til Baltic Engineers.

Prosjektarbeidere i Rambøll Lietuva overført til Baltic Engineers

2 november 2011


Vi kommer til å fortsette vårt samarbeid med Rambøll, som ikke trekker seg fra det litauiske markedet. At den danske bedriften overførte sine aksjer til oss – kollegaene i Litauen – og inngikk samarbeidsavtale, viser at de setter høy pris på oss og at de stoler på oss, forteller generaldirektøren i Baltic Engineers, D. Kvedaras. Han er veldig glad for den erfaringen som arbeidslaget høstet fra Ramboll-gruppen i løpet av noen få år. Det var år da de fikk sjansen til å lære om profesjonelt arbeid og de høyeste næringsstandarder av en ledende internasjonale bedrift.

Mesteparten av Rambøll-konsernets avdelinger ligger i Skandinavia og Storbritannia – her holder 116 kontorer til. Ytterligere 30 kontorer er åpnet i andre land: Belgia, Tyskland, Italia, India, Russland, De forente arabiske emirater, osv. Vårt profesjonelle lag kommer til å fortsette å benytte seg av kunnskaper og teknologier som er samlet og forbedret gjennom samarbeidet med Rambøll. Dessuten er vi lojale overfor våre verdier og toppstandarder for næringsetikk, forsikrer D. Kvedaras.

Baltic Engineers vil fortsette å tilby sine kunder en rekke tjenester som går på prosjektering, rådgivning og ledelse av bygninger, infrastruktur, energi og miljøvern. Det blir ingen endringer i våre formål – vi vil jobbe konsekvent for å skape bedre arbeids- og levekår, fortsetter generaldirektøren.

© E-sprendimas: RZidea.lt